STANISŁAW
LEM
Powrót

KONCEPCJA, TREŚCI, POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW AUDIOWIZUALNYCH

Zespół specjalnych serwisów internetowych Polskiego Radia - Michał Czyżewski, Bartłomiej Makowski, Jacek Puciato, Szymon Antosik, Izabella Mazurek

KREACJA I PROJEKTOWANIE GRAFICZNE, ZESPÓŁ DEWELOPERSKI, TESTERZY

Paweł Woźniak, Łukasz Haponiuk, Paula Karolak, Mateusz Orłowski, Michał Romańczuk, Rozalia Przeworska, Mariusz Łapiński, Alan Krawczyk, Marcin Kieruzel

TWÓRCY GRY

Łukasz Kowalski, Natalia Miętus, Rozalia Przeworska, Wojciech Florek (grafika)

KOORDYNACJA

Krzysztof Kossowski

KONCEPCJA I KOORDYNACJA TECHNICZNA

Grzegorz Kowalski

WIDEO

Dział produkcji multimedialnych Polskiego Radia

MATERIAŁY DŹWIĘKOWE POCHODZĄ ZE ZBIORÓW

Archiwum Polskiego Radia

FOTOGRAFIE POCHODZĄ ZE ZBIORÓW

Archiwum rodzinne Stanisława Lema © by Tomasz Lem, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Polska Agencja Prasowa, Biblioteka Narodowa (Polona.pl), East News – agencja fotograficzna, Forum - Polska Agencja Fotografów, Archiwum Główne Akt Dawnych, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych PAN; NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute; Shutterstock, Wydawnictwo Literackie
Specjalne podziękowania dla Pani Katarzyny Łozy.

KORZYSTALIŚMY ZE ŹRÓDEŁ

Wojciech Orliński "Lem. Życie nie z tej ziemi", Wołowiec 2017; Agnieszka Gajewska "Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema", Poznań 2016; Tomasz Fijałkowski „Świat na krawędzi. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Tomasz Fijałkowski”, Kraków 2007; "Kalendarium życia i twórczości Stanisława Lema", oprac. Alina Doboszewska, w: Jerzy Jarzębski "Wszechświat Lema", Kraków 2003.

TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI

Barry Keane, Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego